Bio_i_Ukraina.png

01/06/2023

Bio-Ukraina – skuteczne działanie w czasie wojny

Druga międzynarodowa konferencja online na temat eksportu ukraińskich produktów ekologicznych pokazała: Poza nagłówkami gazet i doniesieniami z pierwszych stron gazet, utrzymanie handlu ekologicznego jest teraz szczególnie ważne.

Wydarzenie „Organic Export During the War” zgromadziło 160 uczestników, w tym ponad 50 przedstawicieli firm zagranicznych z Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Austrii, Belgii, Polski i innych krajów. Podczas imprezy online osoby odpowiedzialne przedstawiły przegląd ukraińskich eksporterów ekologicznych 2022 z około 100 profilami na temat poszczególnych ofert.

 

Współpraca w próbie wojny i kryzysu

 

Wymiana online została zorganizowana przez ukraińskie Biuro Promocji Przedsiębiorczości i Eksportu w ścisłej współpracy z różnymi partnerami. Konferencja posłużyła do ustalenia praktycznych i elastycznych rozwiązań w wymianie z przedstawicielami władz UE, Ukrainy oraz ekspertami z sektora ekologicznego. Wielkim wyzwaniem jest zagwarantowanie zgodności z prawem żywnościowym i certyfikowanej jakości ekologicznej z ukraińskich upraw wzdłuż całego łańcucha wartości, nawet w czasach kryzysu i wojny.

Na podstawie udanych przykładów, takich jak szwajcarsko-ukraiński program „Higher Value Added Trade from the Organic and Dairy Sector in Ukraine” (QFTP) oraz inicjatywa „Organic Trade 4 Development in Eastern Europe” eksperci z branży ekologicznej przedstawili,
w jaki sposób można osiągnąć i utrzymać te wymagania w trudnych warunkach dzięki długotrwałym i dobrze zorganizowanym partnerstwom. Wkład Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego (FiBL), który działa na Ukrainie od dobrej dekady, oraz wkład innych ukraińskich i międzynarodowych ekspertów naświetliły problemy sektora ekologicznego na Ukrainie i jednocześnie wypróbowane rozwiązania.

 

Różnorodne ścieżki eksportu

 

Sezon siewny 2022 w ukraińskim rolnictwie ornym charakteryzował się mniej lub bardziej dotkliwymi ograniczeniami, w zależności od regionu, również dla sektora ekologicznego. Szczególnie dotknięte są obszary uprawne zajęte przez wojska rosyjskie, na przykład w rejonie Chersonia. Ogólnie rzecz biorąc, duże obszary rolnicze w południowo-wschodniej części Ukrainy są poważnie dotknięte. Wiadomo, że ta część kraju jest obecnie najbardziej dotknięta rosyjskimi atakami. Na wielu terenach, z których odepchnięto wojska rosyjskie, zaminowane pola uprawne nadal stanowiły duże zagrożenie.

Już wiosną władze Ukrainy i organizacje rolnicze wskazywały na problem zablokowanych portów Morza Czarnego. Duże ilości zboża i innych produktów rolnych z poprzednich lat nadal leżą w silosach magazynowych. W związku ze zbliżającymi się letnimi zbiorami, oprócz utraty dochodów finansowych, dla gospodarstw coraz bardziej dotkliwe staje się konkretne wyzwanie, jakim jest bezpieczne i zgodne z wymogami żywnościowymi przechowywanie. W perspektywie średnioterminowej istnieje groźba poważnych strat w związku z ograniczonymi możliwościami składowania.

Na zajętych terenach rolniczych problem ten jest mniej obecny, ale z dalekiego od przyjemnego powodu. Jak udało się udowodnić platformie informacyjnej „Ukrinform.net” w wielu przypadkach wiele zapasów silosowych jest po prostu rabowanych na pusto. W międzyczasie różne media poza Ukrainą zdążyły przedstawić dowody na zrabowany eksport, na przykład przez porty krymskie bezpośrednio do rezerw zboża syryjskiego reżimu Assada.

 

Nowe kooperacje eksportowe na przyszłość

 

Rosyjska wojna napastnicza wzmacnia współpracę gospodarczą przede wszystkim z państwami bezpośrednio sąsiadującymi. Krótkoterminowe zwiększenie eksportu drogą kolejową i drogową jest do pewnego stopnia wykonalne, ale napotyka na ograniczenia zdolności produkcyjnych. Dotyczy to również tras transportowych poprzez europejskie szlaki rzeczne, które przez długi czas były zaniedbywane. Zgodnie z informacjami zwrotnymi z sektora ekologicznego, szanse są największe, jeśli wcześniej zajęto się rozwojem i rozszerzeniem europejskich dróg zaopatrzenia. W perspektywie średnio- i długoterminowej istnieją duże możliwości rozwoju alternatywnych łańcuchów logistycznych i dostaw. Jak podaje „Ukrinform.net”, we współpracy z polskim Ministerstwem Rolnictwa intensyfikowane jest wykorzystanie polskiej infrastruktury portowej jako co najmniej drogi zastępczej dla dostaw w ukraińskich portach czarnomorskich, które z powodu wojny prawdopodobnie jeszcze długo pozostaną zagrożone.

Źródło: www.biopress.de
Strona www: www.biopress.de