covid

26/05/2023

Firmy cierpią z powodu covida

Izba Handlowa w Bremie: Ostry regres w ożywieniu gospodarczym – krytyka działań rządu krajowego.

Czwarta fala Korony znacznie osłabiła optymizm gospodarczy w Bremie. „Sytuacja pandemiczna ponownie znacznie się pogorszyła”, powiedział Matthias Fonger, dyrektor naczelny Izby Handlowej w Bremie – IHK dla Bremy i Bremerhaven. Wznowienie ograniczeń doprowadziło do „gorzkiego niepowodzenia w odbudowie gospodarczej”.

Szczególnie gastronomia i hotelarstwo, turystyka, branża eventowa i handel detaliczny musiały zmierzyć się z kolejnym poważnym niepowodzeniem, podkreślił Fonger przed państwową konferencją prasową. „Wiosną, dzięki dużemu złagodzeniu ograniczeń związanych
z pandemią oraz wzrostowi popytu w Niemczech i za granicą, gospodarka Bremy i Bremerhaven nabrała optymizmu”, powiedział Fonger.

Jednak ograniczenia materiałowe oraz szybko rosnące ceny energii i surowców spowolniły dynamikę gospodarczą już na wczesnym etapie. Ponadto wiele firm miało problemy z rekrutacją dodatkowych wykwalifikowanych pracowników, aby ponownie rozpocząć działalność.
Izba Handlowa spodziewa się silniejszego ożywienia gospodarczego w 2022 roku. Jednak oprócz rozwoju pandemii znaczne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego stanowią ograniczenia w dostawach, wzrost cen i brak wykwalifikowanych pracowników.

Przyspieszone przez pandemię zmiany strukturalne w wielu dziedzinach sprawiają, że dobre warunki ramowe dla przedsiębiorstw są szczególnie istotne, powiedział Fonger: „Dobre warunki lokalizacyjne są podstawą trwałego wzrostu gospodarczego, a tym samym również pozytywnego rozwoju dochodów naszych budżetów publicznych. Skąpe zasoby muszą zatem zostać przeznaczone w szczególności na działania inwestycyjne.” Przyjęty przez parlament podwójny budżet na lata 2022/2023 nie koncentruje się w wystarczającym stopniu na impulsach dla wzrostu. Inwestycje w infrastrukturę, edukację i badania są zbyt niskie.

Janina Marahrens-Hashagen, prezes Izby Handlowej, skrytykowała land Bremę za to, że nie podejmuje działań w ważnych kwestiach, takich jak rozwój miast i kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego: „Wydziały zajmują się ogólnymi kwestiami, co w ostatecznym rozrachunku prowadzi do zastoju w pilnie potrzebnym rozwoju. Naszym zdaniem szef rządu musi mieć możliwość interweniowania w tej sprawie, gdy dyskusja dobiegnie końca. W tym celu jego urząd musi być wyposażony w uprawnienia do wydawania dyrektyw.” Tak jest już wszędzie w Niemczech.

Dostosowanie do zmian klimatycznych jest w przyszłości szczególnie ważnym zadaniem dla Bremy i Bremerhaven. Gospodarka kraju związkowego Brema podejmuje się odpowiedzialności za dalsze zwiększanie swojego wkładu w ochronę klimatu poprzez innowacje
w produktach, usługach i produkcji. Izba Gospodarcza przedyskutuje raport Komisji Śledczej ds. Ochrony Klimatu w swoich komisjach
i zajmie stanowisko w tej sprawie w styczniu.

Ważne jest, aby wykorzystać innowacyjną siłę gospodarki, aby połączyć pilnie potrzebną ochronę klimatu z tworzeniem nowych miejsc pracy – dodał Fonger. „Szczególnie w Bremie i Bremerhaven dysponujemy doskonałymi kompetencjami przedsiębiorstw i instytucji badawczych na miejscu, aby móc czerpać korzyści z przyjaznej dla klimatu transformacji gospodarki, na przykład w dziedzinie wodoru. Jeśli to się uda,
to w 2022 r. gospodarka znów nabierze rozpędu.”

Źródło: Business & People
Strona www: business-people-magazin.de

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *