24/05/2024

PartnerWeltweit: Rola AHKs w rozwijaniu handlu międzynarodowego – część 1

[Monika]

Zainspirowana intensywnym rozwojem AHK Polska, który mam przyjemność śledzić na przestrzeni ostatnich 10 lat postanowiłam poruszyć temat roli AHKs w handlu międzynarodowym. Niemieckie izby handlowe za granicą, w skrócie AHK, są reprezentowane w krajach, które są szczególnie ważne dla niemieckiej gospodarki.

Pierwsza AHK została założona w 1894 roku w Brukseli. AHK debelux obchodzi w 2024 roku swoje 130-lecie. Izby handlowe za granicą, znane również jako bilateralne izby handlowe, reprezentują interesy firm ze swojego kraju w innym kraju (np. Niemiecka Izba Handlowa dla Hiszpanii) lub ogólnie wspierają wzajemne relacje biznesowe. W szczególności przedsięwzięcia związane z osiedlaniem się i inwestycjami, a także nawiązywanie kontaktów biznesowych za granicą oraz eksport poprzez ofertę usług, która w niektórych przypadkach może obejmować rutynowe zadania, takie jak księgowość i naliczanie wynagrodzeń. Dziś istnieją one w 150 lokalizacjach w 93 krajach (stan na 2024 rok).

AHK ściśle współpracują w Niemczech z BMWK (Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Ochrony Klimatu), z niemieckimi izbami przemysłowo-handlowymi, w skrócie DIHK (które w wielu przypadkach są również członkami AHK), a także ze wszystkimi branżowymi związkami zawodowymi, spółkami targowymi, stowarzyszeniami regionalnymi i wszystkimi innymi instytucjami zaangażowanymi we wspieranie handlu zagranicznego. W krajach goszczących AHK ściśle współpracują z niemieckimi przedstawicielstwami za granicą (ambasady, konsulaty generalne), z Germany Trade & Invest, a także z wszystkimi lokalnymi podmiotami politycznymi, administracyjnymi i gospodarczymi.

Ponieważ szczególnie interesują  mnie stosunki polsko-niemieckie, warto zwrócić uwagę, że izby przemysłowo-handlowe istniały na ziemiach polskich, wzorując się na modelu napoleońskim. W Księstwie Warszawskim utworzono rady handlowe w 1809 roku, a w Królestwie Polskim izby handlowe i rękodzielnicze w 1817 roku. Zlikwidowano je po powstaniu listopadowym i nie odrodziły się w zaborze rosyjskim, pomimo różnych prób. W pozostałych zaborach – pruskim i austriackim – izby handlowe działały od połowy XIX wieku, opierając się na obcym ustawodawstwie. W Prusach nazywano je “izbami handlowymi”, a nie “izbami handlowymi i przemysłowymi”. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Polska przejęła izby pruskie i galicyjskie. Próby utworzenia izb w byłej Kongresówce były nieskuteczne, aż do momentu, gdy minister Eugeniusz Kwiatkowski podjął inicjatywę, co doprowadziło do wydania w 1927 roku rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych. Na jego podstawie ujednolicono samorząd przemysłowo-handlowy w okresie II RP.

 

Przenosząc się ponownie do naszych czasów serdecznie polecam śledzenie działań polskich IPH. Ze względu na to, że pochodzę z Torunia szczególnie mi bliska jest Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu https://www.iph.torun.pl/, która organizuje już po raz siódmy znaną w całej Polsce konferencję „Firma Przyszłości”.

Relacje handlowe między Polską a krajami niemieckojęzycznymi, zwłaszcza Niemcami, są szczególnie intensywne. AHK Polska od prawie 30 lat dba o interesy polskich i niemieckich przedsiębiorstw w obu sąsiadujących ze sobą krajach. Jako oficjalny przedstawiciel gospodarki niemieckiej reprezentuje w Polsce ok. 6000 firm z udziałem kapitału niemieckiego, które zainwestowały tu około 209 mld PLN i stworzyły blisko 435 000 miejsc pracy. Jednocześnie jest uznanym partnerem dla 2 000 polskich firm działających w Niemczech, które stworzyły tam przeszło 20 000 miejsc pracy. AHK Polska jest tym samym największą polsko-niemiecką siecią podmiotów gospodarczych.

AHK Polska oferuje szeroki wachlarz usług, takich jak doradztwo rynkowe, organizacja misji gospodarczych, szkoleń oraz spotkań networkingowych. Dzięki tym działaniom, przedsiębiorcy mogą zrozumieć specyfikę rynku, na którym chcą działać, oraz nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Każdy znajdzie coś dla siebie na liście ponad 100 wydarzeń w roku! Podrzucam link do kalendarza: https://ahk.pl/pl/wydarzenia

Warto również zauważyć, że AHKs nie ograniczają się tylko do relacji bilateralnych. Na przykład, AHK Polska współpracuje także z innymi AHKs w regionie, co umożliwia polskim przedsiębiorcom dostęp do rynków w Austrii, Szwajcarii czy nawet poza Europą.

Podsumowując, Niemieckie Izby Przemysłowo-Handlowe za granicą, w tym AHK Polska, odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu handlu międzynarodowego. Dzięki ich wsparciu, firmy mogą skuteczniej nawiązywać relacje biznesowe, zrozumieć specyfikę rynków zagranicznych i zwiększać swoją obecność na arenie międzynarodowej.

Źródła:

red. Karol Dąbrowski
Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. Stan i perspektywy badań.

Auslandshandelskammer

AHK Polska
Razem dla przyszłości
Twój Partner w biznesie
Profil gospodarczy Niemiec